Lyssna

På den här sidan kommer det gå att lyssna till ett urval av Vocal Art Ensembles inspelningar. Nytt innehåll kommer att läggas upp efter hand.

Just nu kan ni lyssna på några spår från körens senaste skiva, Ramaskri. Dessa stycken framförs också som en del av programmet Beyond Horizon.

Vocal Art Ensemble (tidigare kammarkören Pro Musica) finns också på Spotify.