"En stark röst i det svenska och internationella körlivet."
|
Lyssna
|
Se

ländningen som är möjligt att tänka sig — mästerligt.”
— Göteborgs-Posten